www.oyvindlyslo.com

Ø Y V I N D

L Y S L O

 

“A player of great sensitivity with a superb tone” 

​(Classical Guitar)

“A classical guitarist of the highest calibre”

​(Classical Guitar)

"A superb solo recital of original compositions and arrangements"

(Classical Guitar)

"Eit særdeles spennande, smakfullt, godt og rytmisk gitarakkompagnement"

(Spelemannsbladet)

"Himmelsk vakkert spelt"

(Spelemannsbladet)

NYTT CD-PROSJEKT

Arne M. Sølvberg og Øyvind Lyslo er  no i ferd med å ferdigstille sitt nye CD-prosjekt, innspeling av musikk av Anders Viken, ein av Jølster sine store spelemenn. 

Klikk her for meir informasjon.

Sjå andre nettstader

  • Spotify
  • SoundCloud
  • YouTube Classic
  • LinkedIn

Email

oyvind.lyslo (at) gmail.com

Foto: Vegard Fimland